Chwilio: Gwybodaeth! Lluniau

Newyddion Cyffredinol
Pleidlais Gwgl
Colofn D. White (D)

Newyddion Cymreig
[an error occurred while processing this directive]

Maes-E - Clwb Rygbi Pwllheli - Cyfieithydd
Mail2Web
- Gwyliau Cymraeg - Nefyn FC
Cymdeithas - Chwilog.com - i- be


'Nol i'r Ysgol?
'Dwi rhy hen!
Edrych Ymlaen!
Dwi'm ishio mynd!
Fyddai'n Dojio!

Ni yw barn Colofn Dafydd Wyn yn adlewyrchu unrhyw farn sydd gan Gwgl! 'Deud y gwir mae o siwr o fod yn erbyn popeth y mae Gwgl yn goelio, llawn hiliaeth, rhywiaeth a petha.

Barn D. White yn unig ydi hwn!

Lluniau Gwgl

Polisiau Dafydd Wyn. 1.

Sylwais pa mor ddrud ydy hi wedi mynd i brynu cwrw pan mi roes i £5 am rownd o ddau beint a rhoi fy llaw allan a cael dim newid. Dwi wedi bod yn talu £2.90 am beint yn rhai llefydd. Maer llywodraeth yn trio ei chael hi ddwy ffordd yn fama. Os ydyn nhw yn poeni gymaint am iechyd y bobol gymaint beth am wahardd gwerthu alcohol a sigaret a wedyn bysa y "left wing tree hugers" fel dwi yn hoffi ei galw yn cael talu am y blwch fysa hyn yn achosi yn mhoced Gordon Brown.

 

Polisi 4.
Wedi bod yn brysur hefo gwaith ond dyma gyfla am golofn arall. Dwi'n meddwl ein bod ni'n gorymateb i global warming. Maer byd yn newid yn naturiol. Be wnaeth ladd y deinosoriaid i gyd? Mwg car? Idiots. Mi ddaw rhyw dro pan fydd amser dyn yn dod i ben ar y ddaear. Fysa yn haws coelio y “greens” os bysa nhw yn deud y gwir. Un munud mae prydain am droi yn anialwch a wedyn mae o am droi yn artic a bydd yno oes yr ia arall. Yr hyn sydd angen ei wneud ydy cadw y wlad yn lan a thaclus. Mae angen i bobol rhoi eu sbwriel mewn bin a rhoi bwyd ar ol yn yr ardd i bydru os oes genynt. Mae hefyd angen i siopau rhoi lai o pecynau rownd bwyd a noddion. Mae angen i'r Cyngor wneud rhywbeth am hyn hefyd. Faint o funiau sydd ar y strydoedd yn Mhwllheli neu unrhyw le arall? Yn Awstralia roedd biniau ar y strydoedd a bin sigarets uwch eu penau rhag i sbwriel fynd ar dan. Y canlyniad; strydoedd glan. (A deud y gwir sa chi bron iawn a byta oddi arno). Felly canolbwyntio ar be sy'n digwydd rwan a dim am be sy'n mynd i ddigwydd mewn 200 mlynedd. Sbiwch arni fel hyn. Gwlad lan a gallu nofio yn y mor trwy'r flwyddyn oherwydd global warming.

Polisi 2.
'Dwi di cael llond bol ar hanes y Bird Flu 'ma. Roedd pawb am farw o SARS chydig 'nol ond ddigwyddodd dim byd. 103 yw y ffigwr swyddogol sydd wedi marw or haint ers 2003. Rhowch y peth mewn prospectif. Mae mwy o siawns cael eich lladd gan awyren yn glanio ar ben eich ty wrth enill y loteri. Dwi ddim yn gwybod be fysa'r wlad ma'n neud os bysa ni mewn rhyfel a bysa na rasiwns. Ma pobol yn “panic buying” efo bob dim 'dyddia yma. Tydi un arlarch yn marw ddim yn meddwl bod angen prynu 100 litr o betrol a dau dunell o bapur toilet. 'Sna da chi yn perthyn i Cymuned ac isio llosgi tai haf.
Polisi 3. Dathlodd y frenhines ei phenblwydd yn 80 yn ddiweddar. Fel Cymro rwyf i fod i’w chashau hi, fedrai ddim. Hi ydi’r unig berson sydd yn cadw Tony Blair rhag bod yn rhy bwerys a rhoi pob traddodiad yn y daernas unedig i fyny i fiwrocratiaid Ewrop(mwy am y dihirion yma yn fy ngolofn nesa.) A ydym ni wir angen gwleidyddwr llithryg i godi cywilydd ar y wlad yma? Mae'n sicrhau nad oes scandals fel Watergate. Dwi’m yn deud bod na sgandals wedi bod yn y teulu brenhinol ond petha preifat oedd heini. Meddyliwch chi am eich car cyntaf; teimlon saff, clyd a esmwyth er ella yn defnyddio llawer mwy o olew na ddylia fo! Wedyn meddyliwch am gar cyflym, newydd - oeraidd, dim hanes dim cymeriad dim ond cyflymder a pwer, ac ella a dim ond ella newch chi gyraedd eich siwrnai yn un darn chydig bach yn sal a sigledig a llawer allan o boced. Neith y person olaf i adel y wlad roi y gola ffwrdd?

 

 

 

 

Gwgl yn dudalen hafan
Cysylltu gyda Gwgl
Gwgl yn eich ffefrynnau
Gwgl.com - Deud Wrth Bawb.